Zelfrijdende auto’s en aansprakelijkheid. Hoe zit dat?

De technologie van auto’s ontwikkelt zich in rap tempo door en niet in de laatste plaats op het gebied van veiligheid. Steeds meer auto’s zijn uitgerust met een systeem dat andere auto’s herkent en, uit zichzelf, daarop reageert. Sommigen rijden zelfs geheel zelfstandig. Behalve dat het de veiligheid verhoogt en soms wellicht indrukwekkend is, zorgt het ook voor nieuwe discussies op het gebied van aansprakelijkheid in het geval er toch iets misgaat. Dat was ook zo in een recente zaak bij rechtbank Noord-Holland waarbij een Tesla geheel uit zichzelf tot stilstand afremde.

 

Het volgende was er gebeurd. Een Tesla en Renault stonden vooraan bij een rood stoplicht naast elkaar stil, op een uit twee rijstoken bestaande weg. Achter de Tesla stond een Mercedes. Kort na het kruispunt waarop de auto’s zich bevonden gingen de twee rijstroken over in één rijstrook, waarbij het verkeer van de linkerrijstrook diende in te voegen op de rechterrijstrook.

 

Nadat het stoplicht op groen was gegaan, reden de drie genoemde auto’s het kruispunt over. De Renault voegde vervolgens vanaf de linkerbaan in vóór de Tesla. Na de invoegactie remde de Renault af voor een auto die zich vóór hem bevond. Als reactie op het remmen van de Renault heeft het automatische remsysteem van de Tesla uit zichzelf de Tesla abrupt en volledig tot stilstand gebracht. De Mercedes die áchter de Tesla reed, is vervolgens achterop de Tesla gereden. De Tesla en Renault zijn niet met elkaar in botsing gekomen.

 

De bestuurder van de Mercedes heeft de bestuurder van de Renault naderhand aansprakelijk gesteld voor haar schade, omdat zij stelt dat de Renault onrechtmatig gehandeld zou hebben ten opzichte van haar. Omdat de verzekeraar van de Renault de aansprakelijkheid heeft afgewezen, diende de rechter zich over aansprakelijkheidsvraag te buigen.

 

De rechter stelt dat vast is komen te staan dat de Renault een bijzondere manoeuvre verrichtte door van rijbaan te wisselen, maar dat deze manoeuvre reeds afgerond was op het moment dat de botsing tussen de Tesla en Mercedes plaatsvond. Ook staat vast dat de Renault moest remmen vanwege het voertuig vóór hem. De vraag is of de Renault artikel 54 RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) heeft geschonden, waarin bepaald is dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre verricht, al het andere verkeer voor moeten laten gaan. De rechter komt tot de conclusie van niet, omdat de Tesla niet moest remmen vanwege de Renault, maar vanwege de auto dat zich vóór de Renault bevond. Die stond namelijk stil of reed heel langzaam.

 

Door de Mercedes werd ook gesteld dat de Renault aansprakelijk is omdat de Renault over het verdrijvingsvlak zou hebben gereden. Ook daar gaat de rechter niet in mee. Als het al het geval zou zijn dat de Renault over het verdrijvingsvlak heeft gereden, dan is door de Mercedes onvoldoende aangetoond dat deze actie heeft bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding.

 

Ook een beroep op artikel 5 Wegenverkeerswet door de Mercedes gaat niet op. In dat artikel is bepaald dat het een ieder verboden is om zich zodanig te gedragen dat er een gevaar op de weg wordt veroorzaakt, kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Het overtreden van deze verkeersregel kan een onrechtmatige daad opleveren. De rechter stelt vast dat de Renault mogelijk artikel 5 WVW heeft geschonden, maar dat dat geen onrechtmatige daad tegenover de Mercedes oplevert. De Tesla is immers wel op tijd tot stilstand gekomen als reactie op het rijgedrag van de Renault en de auto vóór de Renault. Ook speelt mee dat de Mercedes de Renault heeft moeten kunnen waarnemen vlak voor de aanrijding en dus wist dat de Renault moest gaan invoegen. De aansprakelijkheid wordt afgewezen, waardoor de bestuurder van de Mercedes dus haar eigen schade zal moeten dragen.

 

Heb je vragen over letsel als gevolg van een ongeval en wil je graag weten of je wellicht schadevergoeding kan krijgen, dan adviseren we je graag.

 

Neem vrijblijvend contact op met De Peel Letselschade Advocaten onder nummer: 0495 – 75 59 58 of via: info@dp-advocaten.nl