Sport & spel

Ook tijdens het sporten of het spelen van een spel kunt u letsel oplopen. U heeft recht op een schadevergoeding indien uw letsel is veroorzaakt door een grove overtreding van een ander. Dit geldt in principe ook indien u letsel oploopt nadat het spel is stilgelegd of beëindigd.

De overtreder is in de meeste gevallen verzekerd. Dit betekent dat de verzekeraar van de overtreder uw schade zal vergoeden indien aansprakelijkheid wordt erkend.

Neem nu kosteloos contact met ons op voor advies.