Schadevergoeding na overlijden

Slachtoffers van een ongeval of medische fout kunnen als gevolg daarvan komen te overlijden. Indien iemand anders aansprakelijk is voor het overlijden, dan kan een beperkte groep van nabestaanden de schade verhalen. De schadevergoeding na overlijden is apart geregeld in de wet. Zo kan worden gedacht aan de begrafeniskosten, maar ook aan gederfd levensonderhoud in een situatie waarin nabestaanden (deels) financieel afhankelijk waren van de overledene.

De berekening van de schade na overlijden is niet eenvoudig en vraagt om een bijzondere expertise. De advocaten van De Peel Letselschade hebben deze expertise in huis en begeleiden de nabestaanden stap voor stap door het gehele traject.

Graag bespreken wij geheel vrijblijvend uw situatie, zodat wij u kunnen uitleggen wat wij voor u kunnen betekenen. Contact