Onze kennis is altijd up to date

Dat de advocaten van De Peel Letselschade specialisten zijn op het gebied van het verhalen van letselschade blijkt onder meer uit hun publicaties in verschillende nationale en internationale vaktijdschriften. Zij zijn daarnaast aangesloten bij verschillende vakverenigingen om hun kennis actueel te houden.

Brabants-Limburgs ondernemersduo begint De Peel Letselschade in een winkelpand
Zakenblad nr. 4, 2017, p. 4-8.

Bewijs bij het conditio sine qua non-verband
B. Leemhuis, Advocatenblad 26 april 2017

Law and epidemiology: Misinterpretation of epidemiologic information in claims for asbestos-related diseases
F. Sobczak, A. Burdorf & M. Zeegers – OA Epidemiology

Bewijsrecht in medische aansprakelijkheidszaken
F. Sobczak – Groninger Civilistenblad

Liability for Asbestos-Related Injuries
F. Sobczak – Universitaire Pers Maastricht, ISBN: 978 94 6159 193 7

Liability for asbestos-related injuries door F. Sobczak
A. Van – Tijdschrift voor Personenschade