Letselschade na medische fout

De praktijk leert dat een medische behandeling niet altijd het gewenste resultaat geeft. Dit kan veroorzaakt zijn doordat de behandelaar (bijvoorbeeld arts, verpleegkundige of therapeut) een fout heeft gemaakt. Zowel de behandelaar als het ziekenhuis kan aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade. Vervolgens worden deze zaken in de meeste gevallen door diens verzekeraar(s) behandeld.

Het is niet eenvoudig een medische fout vast te stellen, omdat er sprake moet zijn van een toerekenbare fout en u voor het aantonen van deze fout afhankelijk bent van het door de zorgverlener opgestelde medisch dossier. Ook kan het zo zijn dat de medische misser is gelegen in de informatievoorziening: u bent wellicht onvoldoende geïnformeerd over de aard en het doel van de medische behandeling en de daaraan verbonden risico’s. Het is daarom van belang dat wij uw medisch dossier opvragen bij de betreffende zorgverlener waarvan u vermoedt dat deze een fout heeft gemaakt. Vervolgens zullen wij uw medisch dossier zorgvuldig bestuderen en medisch advies inwinnen om u te kunnen adviseren over de verhaalbaarheid van uw schade.

Wij begrijpen dat u snel duidelijkheid wilt hebben op de vraag: Is er een medische fout gemaakt en zo ja, welke schade moet worden vergoed? De advocaten van De Peel Letselschade werken daarom standaard met een vast netwerk van medisch adviseurs met specialistische kennis om uw belangen optimaal te behartigen.

Wij spreken graag persoonlijk met u verder over de vermeende medische fout en de gevolgen daarvan om te bepalen wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op!