Zelfstandigen en letsel

Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat aantal blijft stijgen.

Bent u een zelfstandige (een zelfstandig ondernemer of zzp’er) en heeft u letsel opgelopen waarvoor iemand anders mogelijk aansprakelijk is? Schakel dan onze hulp in om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Het berekenen van de schade van zelfstandigen is in de meeste gevallen complexer dan het berekenen van de schade van een werknemer in dienstverband. Voor het vaststellen van de vermindering van uw inkomsten uit arbeid is namelijk niet alleen het salaris dat u uzelf uitkeert van belang, maar ook bijvoorbeeld de winstreservering en de te verwachten groei van uw onderneming in de situatie dat het ongeval u niet zou zijn overkomen.

In het geval dat uw beperkingen als gevolg van het ongeval voor langere tijd blijven aanhouden zal vakkundig in kaart gebracht moeten worden welke gevolgen uw beperkingen hebben voor de resultaten van uw onderneming. Het inschakelen van een bedrijfseconoom voor het opstellen van een economische analyse van uw bedrijf is soms nodig om uw schade inzichtelijk te maken.

De advocaten van De Peel Letselschade hebben veel ervaring met het behartigen van de belangen van zelfstandigen en begeleiden u graag door het gehele traject.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij claimen kosteloos uw schade!