Letselschade na geweldsmisdrijf

 

Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf of mishandeling? Aarzel dan niet om De Peel Letselschade in te schakelen.

De dader kan aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het geweldsmisdrijf. Ook kunt u tot één jaar na het geweldsincident een beroep doen op het door de overheid ingestelde Schadefonds Geweldsmisdrijven. Via dit Schadefonds kunt u schadevergoeding ontvangen in situaties waarin de dader niet verzekerd bleek te zijn of de verzekeraar van de dader geen dekking bood. Doordat het Schadefonds werkt met gefixeerde bedragen, dient u er echter rekening mee te houden dat het Schadefonds uw schade niet volledig zal vergoeden.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen ook een schadevergoeding vorderen bij de strafrechter in het geval dat de dader strafrechtelijk wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Dit betekent dat de strafrechter de door u geleden schade kan toewijzen. Mocht de verdachte onverhoopt niet vermogend genoeg zijn om uw schade te betalen, dan zal de overheid garant staan voor het vergoeden van uw schade. De overheid zal het aan u uitgekeerde bedrag dan alsnog proberen te verhalen op de dader. Op deze manier blijft u als slachtoffer niet met lege handen zitten en rust het verhalen van de schade niet op uw schouders.

mr. Bob Leemhuis is gespecialiseerd in het verhalen van schade als gevolg van mishandeling en helpt u graag verder.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij claimen gratis uw schade!