Beperk de financiële gevolgen voor uw onderneming

U bent als werkgever verplicht het loon van uw werknemer te blijven doorbetalen in gevallen waarin uw werknemer door een ongeval niet meer aan het arbeidsproces kan deelnemen.

Een medewerker die uitvalt door een ongeval heeft voor uw onderneming nadelige financiële gevolgen. Immers, de loonkosten blijven doorlopen terwijl daar geen arbeidsprestatie tegenover staat. Sterker nog, mogelijk stijgen uw loonkosten omdat uw medewerker (tijdelijk) moet worden vervangen door een andere medewerker aan wie u ook loon verschuldigd bent.

Als iemand anders aansprakelijk is voor het letsel van uw medewerker, dan kunt u een deel van de schade die u als gevolg van het ongeval van uw medewerker lijdt ook verhalen op de aansprakelijke partij (en diens verzekeraar).

U ontvangt als werkgever geen volledige vergoeding van uw kosten. Alleen het netto deel van het doorbetaalde loon is verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Dit betekent dat de werkgeverslasten zoals loonbelasting en sociale lasten voor uw eigen rekening blijven. Mocht u kosten maken om uw medewerker te reïntegreren in uw bedrijf, dan kunt u wel aanspraak maken op een vergoeding van deze kosten.

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden zodat de financiële gevolgen van het letsel van uw medewerker voor uw onderneming beperkt blijven.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Laat u adviseren over het verhalen van uw loonschade