Ontevreden over uw rechtsbijstandverzekeraar

Behandeling letselschadezaak door rechtsbijstandverzekeraar:

Als bij een ongeval letsel wordt opgelopen, dan wendt men zich vaak tot de eigen rechtsbijstandverzekering. Een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar neemt de zaak dan in behandeling. Deze jurist gaat vervolgens namens u met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij in overleg over de hoogte van de schadevergoeding.

Over de hoogte van de schadevergoeding kunnen geschillen ontstaan tussen het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarnaast komt het ook geregeld voor dat er een geschil ontstaat tussen het slachtoffer en de eigen rechtsbijstandverzekeraar.

 

Geschil met aansprakelijkheidsverzekeraar – Vrije advocaat-keuze in geval van een procedure:

Als er tijdens de behandeling een procedure (bij de rechtbank) moet worden gevoerd omdat u er zonder rechter met de aansprakelijke verzekeraar niet uit komt, dan hebt u recht op een advocaat van uw eigen keuze. Die advocaat dient dan door de rechtsbijstandverzekeraar te worden betaald.

 

Geschil met rechtsbijstandverzekeraar – Geschillenregeling:

Als u ontevreden bent over uw rechtsbijstandverzekeraar, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat houdt in dat u aan een onafhankelijke advocaat vraagt om te beoordelen of de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak goed behandelt. Deze advocaat geeft dan een second opinion. Het oordeel van die advocaat over het handelen van de rechtsbijstandverzekeraar is bindend. De rechtsbijstandverzekeraar zal dat oordeel moeten volgen.

 

De Geschillenregeling wordt door alle rechtsbijstandverzekeraars toegepast. Zo kennen onder meer ARAG Rechtsbijstand, DAS Rechtsbijstand, Stichting Achmea Rechtsbijstand, Stichting Rechtsbijstand ZLM, SRK Rechtsbijstand en Klaverblad Rechtsbijstand een dergelijke regeling.

 

Overstappen naar gespecialiseerde letselschade advocaat:

In plaats van een beroep op de geschillenregeling kunt u er ook voor kiezen om uw belangen in het vervolg te laten behartigen door een gespecialiseerde letselschade advocaat. De drempel daarvoor is laag omdat de kosten van de advocaat volledig vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Mocht u hierover vragen hebben, dan geven wij graag advies.

 

@ De Peel Letselschade Advocaten