Letselschade na een behandeling bij een laserclinic?

Recent stond ons kantoor een cliënte bij die behandelingen aan haar been had laten uitvoeren bij een laserclinic[1] om ongewenste haargroei op haar benen te verwijderen. Als gevolg van een van de behandelingen liep zij tweedegraads brandwonden op. Omdat de laserclinic zich niet aansprakelijk achtte voor deze schade, legde mr. Faro Sobczak de aansprakelijkheidsvraag als deelgeschil voor aan de rechtbank Amsterdam. Die concludeerde dat de laserclinic aansprakelijk is voor de gevolgen van de laserbehandeling en het slachtoffer recht heeft op schadevergoeding.

 

De laserbehandelingen vonden plaats in 2018, 2019 en 2020. Bij de behandeling in september 2020 ging het mis. De behandelaar van de laserclinic had het laserapparaat waarmee de behandeling werd uitgevoerd op stand 18 gezet. Direct na de behandeling waren er al heftige pijnlijke brandwonden op het dijbeen ontstaan en in de dagen daarna veranderden deze wonden in rode plekken, blaren en korsten. Na verloop van tijd werden dit witte plekken of in vakjargon “hypopigmentatie.” Ruim een half jaar na de behandeling concludeerde een dermatoloog dat de tweedegraads brandwonden het gevolg zijn van een te hoge energie-instelling van de laser. Hierdoor heeft het slachtoffer maandenlang last gehad van pijnlijke en gevoelige benen en bijna een jaar rondgelopen met ontsierende witte pigmentatievlekken.

 

De rechtbank onderzocht of de laserclinic richting het slachtoffer tekortgeschoten was in haar verplichtingen. Omdat er volgens de rechtbank géén sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, gelden de algemene regels zoals die altijd gelden bij een overeenkomst van opdracht: heeft de clinic de zorg betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht?

 

Het slachtoffer stelde dat de tweedegraads brandwonden aan beide benen zijn ontstaan doordat de behandeling op een te hoge laserstand is uitgevoerd en dat het foutief instellen van een te hoge laserstand niet tot de normale risico’s van een laserbehandeling behoort. Klanten mogen erop vertrouwen en moeten ervan uit kunnen gaan dat een laserclinic weet hoe de apparatuur ingesteld en gebruikt moet worden.

 

De rechtbank ging mee in deze stelling en gaf het slachtoffer gelijk. Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan dat slechts laserstand 10 zou zijn gebruikt, zoals door de laserclinic werd gesteld. Ook vond de rechtbank dat voldoende vast is komen te staan dat de brandwonden door de behandelingen bij de laserclinic zijn veroorzaakt, doordat het slachtoffer tussen oktober 2020 en februari 2021 op verschillende momenten foto’s van de huid had gemaakt. De foto’s en de verklaring van de dermatoloog vormden voldoende bewijs.

 

De rechtbank liet ook meewegen dat de brandwonden van het slachtoffer naar de visie van de dermatoloog niet een te verwachten complicatie of normaal risico waren, maar juist het gevolg zijn van een te hoge energie-instelling van de laser. Het gebruiken en instellen van de juiste energiehoogte is de verantwoordelijkheid van de laserclinic, aldus de rechtbank. Omdat de laserclinic hierin is tekortgeschoten, heeft de clinic niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam behandelaar verwacht mag worden. De rechtbank oordeelt dat de laserclinic aansprakelijk is voor de schade.

 

Deze zaak geeft duidelijk aan hoe de aansprakelijkheid van behandelaren of (prive)clinics beoordeeld wordt in het geval dat er letselschade is ontstaan. Van de behandelaar of clinic die de behandeling aanbiedt en uitvoert, mag verwacht worden dat hij of zij weet hoe de behandeling uitgevoerd moet worden en hoe de apparatuur gebruikt moet worden. In het geval dat een klant letselschade oploopt als gevolg van een behandeling, moet dus onderzocht worden of een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot hetzelfde zou hebben gedaan óf de behandeling anders zou hebben uitgevoerd. Om dit na te gaan, is het in de praktijk gebruikelijk om deze vraag aan vakgenoten en experts voor te leggen, zoals in de onderhavige zaak de verklaring van een dermatoloog in het geding werd gebracht. De rechtbank hecht nu immers veel waarde aan de beoordeling door deskundigen.

 

De laserclinic had overigens ook nog een beroep gedaan op de bepaling in haar algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheid van de clinic voor verbranding, huidbeschadiging, pigmentatie en andere huidreacties was uitgesloten. Deze bepaling is naar de visie van de rechtbank vernietigbaar, omdat het uitsluiten van aansprakelijkheid op grond van de wet onredelijk bezwarend is.

 

Heeft u zelf een cosmetische behandeling ondergaan bij een clinic en als gevolg daarvan letselschade opgelopen, dan beantwoorden wij graag uw vragen. Neem vrijblijvend telefonisch contact op met De Peel Letselschade Advocaten B.V. onder nummer: 0495 – 75 59 58 of stuur een e-mailbericht aan: info@dp-advocaten.nl

[1] ECLI:NL:RBAMS:2021:6004