Vertraging van letselschadezaken. Wat te doen?

Al jarenlang wordt door slachtoffers van letselschade en door belangenbehartigers gezegd dat letselschadezaken onnodig lang duren. Recent debatteerde de Tweede Kamer er nog over, naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit Utrecht over dit probleem. Ook Radar heeft zich in de afgelopen jaren meerdere keren verdiept in langlopende letselschadezaken. Telkens komt naar voren dat aansprakelijke verzekeraars traag reageren en zich onvoldoende inspannen, waardoor slachtoffers lang moeten wachten op een schadevergoeding. Verzekeraars schenden stelselmatig de door henzelf opgestelde gedragsregels (de GBL-regels) ten aanzien van onder andere reactie- en betalingstermijnen.

 

Voor slachtoffers is het in de eerste plaats al ontzettend vervelend om letsel op te lopen, maar de belasting en impact wordt nog groter als een schadevergoeding vervolgens erg lang op zich laat wachten. De vertraging ontstaat op het moment dat er geen overeenstemming bereikt wordt, waardoor de zaak stil komt te liggen. De verzekeraar vraagt bijvoorbeeld onnodig veel medische informatie, stemt niet in met het benoemen van een deskundige of bepaalde schadeposten worden betwist. Wanneer de belangenbehartiger en de verzekeraar ieder bij hun eigen standpunt blijven, kan de zaken maanden of zelfs jaren vastlopen. Ondanks verschillende pogingen om letselschadezaken vlotter te laten lopen, zijn verzekeraars de afgelopen jaren alleen maar nog standvastiger en harder geworden. In 2018 tikte het hof Arnhem-Leeuwarden een bekende verzekeraar hier nog eens voor op de vingers.[1]

 

Het voorleggen aan de rechter kan een vastgelopen letselschadezaak doorbreken. Een advocaat kan bijvoorbeeld de rechter verzoeken om zich uit te laten over aansprakelijkheid, een deskundige te benoemen, een voorschot te toe wijzen of een getuige te verhoren als hij er niet uitkomt met een verzekeraar. Ook kan met een rechtszaak de gehele schadevergoeding vastgesteld en toegekend worden, waardoor de hele letselzaak in één keer geregeld is voor het slachtoffer. Een eindeloze discussie over het verschil van inzicht wordt in een keer beëindigd.

 

In de onderhandelingen is het voor slachtoffers dus een groot voordeel wanneer zij zich laten bijstaan door een advocaat. In plaats van eindeloos discussiëren, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd wanneer de zaak vast dreigt te lopen. Ook onderhandelt het makkelijker met de verzekeraar, omdat de verzekeraar weet dat de advocaat naar de rechter kan stappen als er onnodig vertraagd wordt. Bij een niet-advocaat als belangenbehartiger, is deze druk er voor de verzekeraar er niet. Verzekeraars maken hier ook bewust gebruik van. 

 

Ondanks het feit dat al decennialang letselschadezaken veel te lang duren, worden er gek genoeg relatief weinig juridische procedures gevoerd tegen verzekeraars. Veel belangenbehartigers kunnen de rechterlijke procedures niet opstarten, maar ook veel letselschadeadvocaten geven aan nooit of zelden te procederen in letselschadezaken. Hierdoor wordt de mogelijkheid van een adequate oplossing in het belang van het slachtoffer ongebruikt gelaten.

 

Heb jij letsel opgelopen en wil je graag dat wij jou helpen bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op via: 0495 – 75 59 58.

 

[1] Hof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10759.