Meer smartengeld vergoeding krijgen

Een van de meest aan ons gestelde vragen is op hoeveel smartengeld een slachtoffer van een verkeersongeval recht heeft. Als je letselschade hebt opgelopen, heb je enerzijds recht op vergoeding van je materiële schade zoals bijvoorbeeld een compensatie van de daling van je inkomen (dat noemen wij verlies aan arbeidsvermogen), vergoeding van ingehuurde huishoudelijk hulp, gemaakte verzorgingskosten en aanpassingen in en om de woning. Maar je hebt ook recht op een smartengeldvergoeding: de vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Hoe smartengeld wordt begroot en op welke manier wij bij De Peel Letselschade Advocaten een zo hoog mogelijke smartengeldvergoeding vragen. 

Hoe begroot je een smartengeld vergoeding?

Ons wetboek zegt in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek dat immateriële schade vastgesteld moet worden naar billijkheid. Dat brengt ons niet veel verder, want wat voor de een billijk is, is voor de ander nog niet billijk. Ik denk dat het slachtoffer er bijna per definitie anders over denkt dan de verzekeraar. Smartengeld is een vergoeding voor niet zichtbare schade, althans in financiële zin. 

Van belang bij de begroting van het smartengeld is de ernst van het letsel, de gevolgen die dat letsel heeft en de leeftijd van het slachtoffer. Iemand die vanwege een dwarslaesie aan rolstoel of bed gebonden is, heeft (althans daar gaan we bij het betroten van smartengeld vanuit) meer leed dan iemand die een gebroken been heeft en na 12 weken weer zo goed als vanouds aan het leven deelneemt. Als je hele leven overhoop ligt door een ongeval, zoals bijvoorbeeld omdat je jouw eigen bedrijf moet stoppen of ander werk moet zoeken, geeft dat ook recht op een hoger smartengeld dan als je eigenlijk verder kunt leven als voorheen. Ten slotte is leeftijd van belang. Dat klinkt misschien gek, maar iemand van 16 moet met hetzelfde letsel langer lijden dan iemand van 60 jaar. Bij de eerste is misschien een smartengeld van € 40.000,00 billijk en bij de tweede een vergoeding van € 25.000,00.

Daarmee hebben we wel wat handvatten, maar hoe vind je nu in een concrete zaak het billijke smartengeld? Zoals gezegd, vindt de verzekeraar vaak een lager bedrag billijk dan het slachtoffer. Daarvoor is een oplossing: uitspraken van rechters over het smartengeld geven een richting aan. Als je er niet uitkomt met de verzekeraar, dan leg je de vraag naar de omvang van het smartengeld voor aan de rechter. Die doet dan een uitspraak over wat billijk is in die specifieke situatie. Deze uitspraken van rechters over het smartengeld worden gebundeld door de ANWB in de zogenaamde Smartengeldengids. Hier kun je die gids vinden. 

Hoe zorg je voor een zo hoog mogelijke smartengeldvergoeding

Geld maakt alles goed, zeker leed niet. Maar een smartengeldvergoeding kan wel voelen als genoegdoening of erkenning. Daarnaast geeft geld achter de hand hebben ook een gevoel van rust. In beginsel staan verzekeraar en slachtoffers tegenover elkaar bij het begroten van de immateriële schade. De rechters in Nederland (wellicht door de Calvinistische achtergrond van Nederland) zijn erg zuinig bij het begroten van smartengeld. In een volgend artikel zal ik wat schrijnende voorbeelden noemen. 

De belangrijkste strategische oplossing voor een hoger smartengeld is om zoveel mogelijk van het ‘leed’ uit het smartengeld te halen en er materiële schade van te maken. Een voorbeeld verduidelijkt veel: stel dat iemand letsel aan zijn been heeft en daardoor zegt niet meer met zijn camper op vakantie te kunnen. Dan kun je dat ‘leed’ in het smartengeld meenemen. Dan komt er misschien een paar € 100,00 bij. Je kunt ook van dit leed materiele schade maken door te stellen dat er een aangepaste camper moet komen zodat het slachtoffer alsnog met een camper op vakantie kan. Dat is misschien duurder, maar stelt het slachtoffer wel in staat meer te leven als voor het ongeval. En daartoe is de verzekeraar verplicht. Het resultaat hiervan is dat het smartengeld amper lager wordt, maar het slachtoffer wel weer op vakantie kon zoals voorheen. 

Daarnaast is het een kunst de juiste rechterlijke uitspraak te vinden om het smartengeld zo hoog mogelijk te presenteren. In een volgend artikel zal ik hier een voorbeeld van geven. Houdt onze social media en website hiervoor in de gaten!

Heb jij letsel opgelopen en wil je graag dat wij jou helpen bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op via: 0495 – 75 59 58.