Is een manege aansprakelijk voor letsel als de ruiter/amazone van een paard valt?

De vraag of een manege aansprakelijk is voor letsel als gevolg van een val van een paard stond recent centraal in het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 28-09-2021.

 

 

De casus is als volgt. Het slachtoffer reed op 7 april 2018 stapvoets op een paard van de manege samen met vijf andere deelnemers tijdens een door de manege georganiseerde bosrit. De instructrice reed tijdens deze rit als begeleidster vooraan naast het slachtoffer. Op enig moment zijn de twee achterste paarden geschrokken en op hol geslagen, waarna ook de andere vier paarden op hol zijn geslagen. Daarbij is het slachtoffer door haar paard op de grond geworpen, als gevolg waarvan zij een hersenkneuzing heeft opgelopen en enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

 

In eerste aanleg heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de manege aansprakelijk is (op grond van artikel 6:179 jo artikel 6:181 jo artikel 6:101 BW) voor 70% van de schade die door het slachtoffer is geleden.

 

De manege kon zich niet vinden in dit vonnis van de rechtbank en is in Hoger Beroep gegaan.

 

Het hof komt tot de conclusie dat niet gesteld en niet gebleken is dat het slachtoffer het paard zelf zou hebben aangespoord om in galop over te gaan of de gang te versnellen. Dit betekent dat het paard uit eigen beweging, ofwel uit hoofde van de eigen energie van het paard, in galop is gegaan, waarna het slachtoffer ten val is gekomen. De manege die het paard gebruikte in de uitoefening van haar bedrijf (art. 6:179 BW jo 6:181 BW) is daardoor aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

 

Niet relevant voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de manage is de vraag of het paard mogelijk geschrokken is van een voorbijrijdende fietser of door een andere oorzaak in galop is gegaan.

 

Artikel 6:179 BW vestigt in combinatie met artikel 6:181 BW een risicoaansprakelijkheid voor de bedrijfsmatige gebruiker (manege) voor de door het dier aangerichte schade.

 

Is de manege dan ook aansprakelijk voor de volledige (100%) schade van het slachtoffer?

 

Het gerechtshof meent in lijn met het vonnis van de rechtbank dat dit niet het geval is. Het slachtoffer heeft immers zelf gekozen voor het maken van de buitenrit, waarbij het onberekende gedrag van het paard niet onverwacht is. Dit betekent dat de schade deels voor rekening van het slachtoffer moet blijven. Welk percentage voor rekening van het slachtoffer blijft is vervolgens een casuïstische afweging van factoren, waarbij mede een rol speelt dat de manage een winstoogmerk heeft en de manage een verzekering heeft afgesloten voor eventuele schade. Ook speelt de ernst van de schade van het slachtoffer hierbij een rol. Na afweging van de zogenoemde billijkheidsfactoren komt het Gerechtshof tot de conclusie dat 30% van de schade voor rekening van het slachtoffer blijft en 70% van de schade voor rekening van de manage komt.

 

Mocht je letsel hebben opgelopen als gevolg van een gedraging van een dier (val of trap van paard, beet van hond of kat), dan kun je hierover vrijblijvend contact opnemen met De Peel Letselschade Advocaten onder nummer 0495 – 75 59 58 of via: info@dp-advocaten.nl

 

Wij staan voor u klaar met gratis advies op het gebied van letselschade en aansprakelijkheidsrecht.