“Hij bijt echt niet hoor!” – Aansprakelijkheid voor honden

Door Floor Lintjens:

De relatie tussen mens en huisdier is vaak erg speciaal. Maar wat als Fikkie in plaats van zijn favoriete balletje ineens de vingers van de buurman tussen zijn kaken heeft? Wie is aansprakelijk voor de schade van de buurman? En wat als Fikkie in plaats van de buurman je echtgenoot bijt?

 

Risicoaansprakelijkheid voor dieren

Aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in art. 6:179 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de “bezitter” van het dier aansprakelijk is voor de schade die door het dier is aangericht. De bezitter, degene die het dier voor zichzelf houdt[1], is in de meeste gevallen ook de eigenaar. Het gaat hier om een “risicoaansprakelijkheid”. Dit houdt in dat, zonder zelf iets verwijtbaars te doen, de bezitter aansprakelijk is voor de schade die het dier heeft aangericht.[2] Dus wanneer een keurig aangelijnde Fikkie de buurman bijt dan nog is het baasje, als zijnde de bezitter, aansprakelijk. Het gaat hierbij namelijk om de onberekenbare eigen energie van het dier.

 

Eigen schuld van de buurman?

Op het moment dat iemand door een hond wordt gebeten, in dit geval de buurman, zal in beginsel (de verzekering van) het baasje de schade moeten vergoeden. Dit is anders wanneer er sprake is van eigen schuld van de buurman. Eigen schuld staat beschreven in art. 6:101 Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat Fikkie in plaats van de buurman, het loslopende hondje van de buurman aanvalt. Er kan dan sprake zijn van eigen schuld wanneer het hondje van de buurman los liep op een plaats waar dat niet was toegestaan. Loopt de buurman schade op door het bevrijden van zijn hondje, dan zal niet al zijn schade vergoed worden omdat er sprake is van eigen schuld.[3]

 

Fikkie bijt je echtgenoot

Wanneer Fikkie deel uit maakt van een gezin en één van zijn baasjes bijt, kan dat baasje dan het andere baasje voor zijn schade aanspreken als “medebezitter”? Het antwoord van de Hoge Raad is: nee.[4] Het baasje is geen derde (zoals de buurman) en dient zich bewust te zijn van de schade die het dier kan veroorzaken door de onberekenbare eigen energie. De Hoge Raad heeft dan ook bepaald dat het gebeten baasje voor zichzelf een gevaar in het leven heeft geroepen of in stand heeft gehouden en daardoor zelf de schade zal moeten dragen.

 

Conclusie

Elk jaar worden er in Nederland een paar honderd ernstige bijtincidenten geregistreerd.[5] Naast letselschade is er vaak ook sprake van psychisch leed in de vorm van angst. Ook wanneer de (letsel)schade mee valt, kan de bezitter van het dier hiervoor worden aangesproken. Blijf niet met de schade zitten, maar neem contact op met een letselschade-advocaat.

 

@ De Peel Letselschade Advocaten

 

[1] Art. 3:107 BW.

[2] Op het moment dat de bezitter het dier een commando heeft gegeven of heeft opgejut, dan is deze niet aansprakelijk op grond van art. 6:179 BW, maar op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:5141.

[4] ECLI:NL:HR:2016:162.

[5] www.RDA.nl