Zorgaanbieders opgelet!

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders: niet alleen zorginstellingen maar ook zelfstandige beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Doel van de wet is de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt (patiënt) te versterken. Zo heeft een cliënt onder andere het recht op goede informatie als er in de zorginstelling iets fout is gegaan bij de behandeling. De zorgaanbieder moet een fout met de cliënt bespreken en dit ook in diens medisch dossier opnemen.

Van belang is dat zorgaanbieders aan een aantal nieuwe eisen moeten voldoen omdat patiënten niet altijd tevreden zijn over de wijze waarop zorgverleners hun klachten afhandelen. Het veelgehoorde commentaar is dat de afhandeling van de klacht lang duurde en dat de persoon in kwestie zich niet gehoord voelde.

Om het systeem van de klachten te verbeteren en daarmee te streven naar het verbeteren van de kwaliteit van de zorg moeten zorgaanbieders uiterlijk op 1 januari 2017 beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal op laagdrempelige wijze een (gratis) gesprek over de klacht met de betrokken partijen op gang brengen. Hierdoor voelt de klager zich eerder gehoord en kan de behandelend arts reageren op de klacht. De arts heeft de ruimte om uit te leggen waarom in het geval van cliënt op deze wijze werd gehandeld.

Lost het gesprek de klacht niet op, dan biedt de Wkkgz de mogelijkheid de klacht op regionaal niveau voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Die doet vervolgens een uitspraak waaraan beide partijen zich moeten houden. De geschillencommissie kan ook een schadevergoeding toekennen.

De inwerkingtreding van de Wkkgz vraagt dus om oplettendheid: zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat hun klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de wet. Zij moeten cliënten dus kunnen verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris en daarnaast zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

De advocaten van De Peel Letselschade adviseren u graag over de nieuwe juridische verplichtingen onder de Wkkgz.

 

@ De Peel Letselschade Weert