Welke gevolgen heeft het regeerakkoord voor letselschade slachtoffers?

Als iemand letsel oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan is die ander gehouden om de gehele schade te vergoeden. Maar hoe bereken je nu de gehele schade?

Het berekenen van de exacte omvang van de te betalen schadevergoeding gebeurt door het maken van een vergelijking van twee situaties. De feitelijke situatie die bestaat na het ongeval wordt vergeleken met de hypothetische situatie die zou hebben bestaan als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Het verschil tussen deze situaties wordt gezien als schade en zal moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij.

In het regeerakkoord worden tal van veranderingen doorgevoerd die van invloed zijn op zowel de feitelijke situatie, als op de hypothetische situatie. Denk daarbij aan de hervormingen van het belastingstelsel en het pensioenstelsel, maar ook aan de veranderingen ten aanzien van de eigen bijdrage voor WMO faciliteiten.

Het is dus van belang dat er in de overgangsfase na dit nieuwe regeerakkoord extra goed wordt opgelet bij het bespreken van de schade, aangezien de wijzigingen ook van invloed zijn op het vaststellen van de gehele schade. Als je onderhandelt met een verzekeraar moet je immers weten waarover je nou eigenlijk aan het onderhandelen bent. Alleen op die manier kunnen de juiste uitgangspunten voor de schaderegeling worden geformuleerd.

Bij De Peel Letselschade Advocaten volgen we de beleidswijzigingen op de voet, zodat wij u met een gerust hart kunnen adviseren over het afwikkelen van uw schade.

@ De Peel Letselschade Weert