Hondenbeet na hand in de brievenbus? Heb je recht op schadevergoeding?

Bij het bezorgen van poststukken wordt soms de hand door de brievenbus gestoken. Wat nu als een hond op dat moment in die hand bijt en je daardoor letselschade oploopt? Blijf je dan zitten met je eigen schade of kun je met succes een schadevergoeding krijgen van de bezitter/eigenaar van de hond?

 

Deze rechtsvraag stond recent centraal in het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 25 november 2021.

 

De casus is als volgt.

 

Het slachtoffer was op 27 oktober 2019 visitekaartjes voor haar eigen bedrijf aan het bezorgen. Bij de woning van de gedaagde in de procedure heeft zij een visitekaartje in de brievenbus gedaan. Daarbij is het slachtoffer in haar rechter wijsvinger gebeten door een hond die zich in de woning bevond. Er was verder niemand in de woning aanwezig. Het letsel bestond uit een botbreuk en een open wond.

 

Het slachtoffer spreekt vervolgens de vermeende bezitter van de hond aan op grond van het in de wet opgenomen artikel 6:179 BW, de aansprakelijkheid voor dieren. Aanvankelijk wordt door de eigenaar van de woning betwist dat zij bezitter zouden zijn van een hond, maar deze betwisting wordt door de rechtbank van de hand gewezen.

 

In de procedure komt vast te staan dat gedaagde wel de bezitter was van de hond. Daarnaast komt in de procedure vast te staan dat het slachtoffer door de hond in haar hand is gebeten op het moment dat zij haar hand door de brievenbus stak.

 

De bezitter van de hond voert vervolgens het verweer dat sprake is van een rechtvaardigingsgrond, dan wel schulduitsluitingsgrond. De bezitter van de hond stelt dat als een hand zo ver in de brievenbus wordt gestoken dat daarin gebeten kan worden, een waakzame hond dit kan opvatten als een poging tot inbraak. De gedraging van de hond is in dat geval uitgelokt. Ook dit verweer faalt. Het verweer komt neer op een beroep op de tenzij-clausule van artikel 6:179 BW: de bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

 

De rechtbank is van oordeel dat ook als de bezitter de gedraging van de hond in haar macht zou hebben gehad, zij aansprakelijk zou zijn. Het enkele feit dat iemand een (deel van een) hand door de brievenbus steekt bij het bezorgen van reclamemateriaal rechtvaardigt immers niet een beet in de hand, aldus de rechtbank.


De bezitter van de hond stelt tot slot ook dat sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer. De rechtbank wijst dit verzoek af. Gesteld noch gebleken is dat op de deur een waarschuwing was aangebracht dat er een hond aanwezig was, bijvoorbeeld door middel van de bekende ‘Hier waak ik’ of ‘Pas op voor de hond’- stickers. Ook is door de bezitter van de hond niet gesteld of gebleken dat de hond blafte voordat het slachtoffer het visitekaartje in de brievenbus stopte. Wanneer in die omstandigheden iemand nietsvermoedend bij het bezorgen van reclamemateriaal zijn hand iets te ver in de brievenbus steekt en direct wordt gebeten door een zich achter die deur bevindende hond, kan niet worden gezegd dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Dat de bezitter van de hond de welbekende ‘Nee/Nee’-sticker op de deur had zitten en dus helemaal geen reclamemateriaal wilde ontvangen, leidt niet tot een ander oordeel.

 

Heb je vragen over letsel door een hondenbeet en wil je graag weten of je wellicht schadevergoeding kan krijgen, dan adviseren we je graag.

 

Neem vrijblijvend contact op met De Peel Letselschade Advocaten onder nummer: 0495 – 75 59 58 of via: info@dp-advocaten.nl