REGRES: LOONSCHADE VAN DE WERKGEVER

Heeft uw werknemer een ongeval gehad waardoor deze arbeidsongeschikt is en u het loon gedurende twee jaar dient door te betalen inclusief re-integratiekosten? U komt wellicht in aanmerking om (een deel van) deze kosten terug te vorderen. Hoe dan? Op basis van het regresrecht kunt u als werkgever ... Meer informatie

Lees meer

Wie is aansprakelijk voor schade zzp’er bij bedrijfsongeval

U bent zzp’er en u gaat een overeenkomst van opdracht aan met een (vaste) opdrachtgever. Bijvoorbeeld u bent zelfstandig stukadoor en u wordt voor bepaalde opdrachten gevraagd mee te werken met een stukadoorsbedrijf op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent nadrukkelijk niet in dienst. Er ... Meer informatie

Lees meer

SCHADEVERGOEDING VOOR BEROEPSZIEKTEN

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het causale verband tussen beroep en ziekte leidt nogal eens tot discussie.   Per 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming ... Meer informatie

Lees meer

Hoge smartengeldvergoeding toegekend door strafrechter

Smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade die iemand oploopt na een ongeval, een gewelds- of zedenmisdrijf, een medische fout, etc. Dit wordt ook wel de emotionele schadevergoeding genoemd. Het ziet op pijn en gederfde levensvreugde. In het Nederlands recht kan smartengeld slechts ... Meer informatie

Lees meer

Extra voorzichtigheid vereist met een lesauto voor je?

  We hebben het vroeger allemaal gehad, rijles. Best spannend in het begin, nog niet alles ging goed en de motor van de auto sloeg nog wel eens af. Dat laatste gebeurde ook in september 2021 toen de lesauto stil stond voor een rood stoplicht. Toen het stoplicht op groen sprong, trok de auto ... Meer informatie

Lees meer

Opnieuw een uitbreiding van de slachtofferrechten: spreekrecht voor stief- en pleegfamilie

  Slachtoffer van een strafbaar feit kan iedereen worden. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar het is daarom goed om te weten wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande zijn. Vanaf 1 januari 2023 is er weer een uitbreiding doorgevoerd met betrekking tot de ... Meer informatie

Lees meer

Weer een nieuwe aanwinst voor De Peel Letselschade Advocaten: Benthe Staals

Mijn naam is Benthe Staals en vanaf januari 2023 zal ik gedurende twee maanden als student-stagiaire actief zijn bij De Peel Letselschade Advocaten te Weert. Ik kom dan met de auto vanuit het gezellige dorpje Budel, net over de grens in Brabant.  Deze stage loop ik in het kader van mijn studie, de ... Meer informatie

Lees meer

LETSEL DOOR HONDENBEET OF PAARDENTRAP?

U bent gebeten door een hond of getrapt door een paard. Wie is dan aansprakelijk voor uw schade? Op grond van artikel 6:179 BW geldt dat de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Indien u een beroep wenst te doen op artikel 6:179 BW ... Meer informatie

Lees meer

Bedrijfsuitje wordt bedrijfsongeval

In het kader van saamhorigheid en motivatie worden tegenwoordig door veel bedrijven (jaarlijkse) bedrijfsuitjes georganiseerd. Werknemers kunnen dan op (vrijwillige) basis aan deze activiteiten deelnemen. Hoewel de werkgever niet altijd de zeggenschap heeft over het organiseren van dergelijke ... Meer informatie

Lees meer

Bewijsvergaring d.m.v. voorlopig deskundigenbericht

In een vorige blog werd al de bewijsvergaring d.m.v. een voorlopig getuigenverhoor besproken. Dit is echter niet de enige manier om bewijs te verzamelen in zaken waarin dit bewijs nog niet voorhanden is. Een andere mogelijkheid betreft het verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht (art. 202 Rv). ... Meer informatie

Lees meer