Extra opgelet! De scholen beginnen weer

De schoolvakantie is nu ook in de regio Zuid voorbij. De scholen beginnen weer en dat is ieder jaar voor iedereen op de weg even wennen. Geef elkaar de ruimte en ben wat meer op je hoede dan normaal. Dat het soms ook buiten de schuld van de verkeersdeelnemers zelf mis kan gaan, blijkt uit het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 mei 2016 dat je hier kunt teruglezen. 

De feiten: 10-jarig meisje op weg naar school valt over scheur in de weg

Op 2 september 2011 komt een 10-jarig meisje, als bestuurster van een zo goed als nieuwe ‘omafiets’ ten val op een geasfalteerd fietspad in Wassenaar. Het schemerde, maar het was droog. Ze kwam terug van een uitstapje van de scouting. Achterop de fiets zat een passagier. Daarachter fietste de leider van de scoutinggroep.

Na de val heeft het meisje ernstig letsel. Eerst wordt er een hersenschudding geconstateerd en nadien is ze voor evaluatie en behandeling doorverwezen naar het Revalidatiecentrum Rijndam en NAH Sophia in Den Haag. 

Is hier iemand voor aansprakelijk?

Het meisje is zelf ten val gekomen, dus op het eerste gezicht lijkt er niemand anders voor haar letsel aansprakelijk. Er was echter iets met het fietspad aan de hand. In het midden van dat pad bevond zich een scheur in het asfalt in de lengterichting en aansluitend haaks in de dwarsrichting. Deze scheuren zijn door de gemeente enige tijd na het ongeval hersteld. 

De agent die ter plaatse was gaan kijken had genoteerd dat hij zich niet kon voorstellen dat de val door de breuk was ontstaan en ook dat er geen eerdere ongevallen op die plek bekend waren. 

Dan worden er op de zitting een mevrouw van de gemeente en een wegbeheerder gehoord. De vrouw van de gemeente verklaart dat het een druk befietst pad is en de wegebeheerder verklaart dat er ieder jaar een kleine inspectie en iedere twee jaar een globaal visueel onderhoud plaatsvindt. 

Vervolgens komt er een deskundige bij en die geeft aan dat de scheur de meest waarschijnlijke directe oorzaak van het ongeval is en de situatie gevaarlijk was ter plaatse. De scheur was niet zozeer diep of breed, maar wel gevaarlijk.

Het oordeel van de rechter

In eerste aanleg had de rechtbank geoordeeld dat de toedracht van het ongeval niet is komen vast te staan en dat er geen bewijs is van onvoldoende onderhoud. 

In hoger beroep komt het gerechtshof tot een ander oordeel. Hij stelt allereerst vast dat het een drukbezocht fietspad is waar hoge eisen aan mogen worden gesteld. Ook neemt hij het oordeel van de deskundige over dat dit de plek is waar het ongeval waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Het hof past de dan inmiddels bekende Wilnis-regels toe (opgesteld in de jurisprudentie volgend op de dijkdoorbraak daar) en geeft aan dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het haar in dit geval om financiële redenen niet lukte om de vereiste maatregelen te treffen en het gebrek te laten repareren. De schade van het meisje moet door de gemeente (eigenlijk door haar verzekeraar) worden vergoed.

Heb je vragen over dit blog of heb je (letsel)schade opgelopen: stuur dan een e-mailbericht naar info@dp-advocaten.nl of bel 0495-75 59 58. Onze advocaten geven u graag juridisch advies.